Brilio.net - Di dunia ini ada sifat baik dan jahat. Sifat jahat bisa muncul akibat bisikan setan. Juga disebabkan oleh iman yang rendah.

Apabila telah terpengaruh bujukan setan, hati dan pikiran berubah jadi gelap. Akibatnya hati, ucapan, dan perilaku jadi buruk. Hingga bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain.

Salah satu tipu daya setan yang banyak bertebaran adalah bujuk rayu menipu. Tindakan penipuan untuk memperkaya diri sendiri, tapi bisa membuat orang lain sengsara.

Bahkan di era modern saat ini, modus-modus baru terus bermunculan. Mulai dari penipuan langsung hingga melalui elektronik.

Jika kamu tidak paham, kurang mengikuti zaman, dan kurang teliti, kamu bisa jadi 'santapan' para penipu.

Loading...

Jangan lupa pula iringi langkah dengan doa. Selalu mengingat Allah SWT kapanpun dan di manapun, kamu akan mendapatkan berkah-Nya.

Untuk itu supaya terhindar dari tindak kejahatan penipuan, lantukan doa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa doa bisa kamu panjatkan, dikutip brilio.net dari berbagai sumber pada Senin (1/6).

Doa terhindar dari tipu muslihat manusia.

Jangan merasa sombong bisa mengatasi masalah sendiri. Kamu harus meningkatkan kewaspadaan. Terutama saat melakukan transaksi.

Baca doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW, telah tertulis pada hadits riwayat Imam Tirmidzi.

Doa terhindar dari penipuan freepik

foto: dream.co.id

"La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyii wa yumiitu, biyadihil khoir, wa huwa 'ala kulli syai'in qodir"

Artinya:

"Tidak ada Tuhan selain Allah. Tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah kekuasaan dan milik-Nya lah segala pujian. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Atasnya kebaikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Doa syukur atas nikmat Allah SWT.

Jika kamu sekiranya bisa dijauhkan dari mara bahaya, perbanyaklah bersyukur. Dengan bersyukur maka Allah SWT akan melipatgandakan kebaikan bagimu.

Doa terhindar dari penipuan freepik

foto: dream.co.id

"Allahumma ma ashbaha bi min ni'matin wa minka wahdaka la syarika laka, fa lakal khamdu wa lakasy syukru"

Artinya:

"Ya Allah, nikmat yang kuterima di pagi ini semuanya adalah dari-Mu semata, tidak ada sekutu bagi-Mu. Karena itu, hanya bagi-Mu segala puji dan hanya kepada-Mu rasa syukur (dari semua makhluk-Mu)."

Doa dilindungi dan terhindar dari harta haram.

Mencari rezeki itu bukan perkara mudah. Kadang kala ada saja yang menghambat jalan. Mungkin hanya berpenghasilan sedikit, susah mencari pekerjaan, dan lain sebagainya.

Tapi seberapa besarnya upah yang kamu dapat, kamu harus mengucap syukur alhamdulillah. Berdoalah agar hasil jerih payahmu selama ini berkah, terhindar dari yang haram.

Doa terhindar dari penipuan freepik

foto: dream.co.id

"Allahummakfini bikhalalika 'an kharamika wa aghnini bifadhlika 'amman siwaka"

Artinya:

"Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki halal-Mu agar terhindar terhindar dari yang Kau haramkan. Jadikanlah aku kaya karena karunia-Mu, bukan karena karunia selain-Mu."

Doa dilimpahkan rezeki halal.

Hidup, rezeki, jodoh, dan maut sudah jadi takdir Allah SWT. Tertulis pada kitab Lauhul Mahfudz. Kitab ini telah dijelaskan dalam salah satunya ayat di dalam Alquran yakni surat An-Naml (27:75), yang artinya: "Tiada sesuatu pun yang ghaib di langit dan di bumi, melainkan (terdapat) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)." (QS. An-Naml 27:75)

Sebab itu, rezeki satu dengan yang lainnya tidak akan tertukar. Kendati begitu, kamu tidak akan mendapatkan pundi-pundi uang atau rezeki lain dengan hanya berpangku tangan.

Kamu harus bekerja, berusaha, dan selalu berdoa supaya terhindar dari kerugian yang salah satunya unsur penipuan. Doa ini dilantunkan oleh Nabi ketika selesai sholat subuh.

"Allahumma innii as-aluka 'ilman naafi'a, wa rizqon thoyyibaa, wa 'amalan mutaqobbalaa"

Artinya:

"Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rizki yang halal dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik)." (HR. Ibnu Majah, no. 925 dan Ahmad 6: 305, 322. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Rasulullah juga pernah bersabda;

"Allahumak-finii bi halaalika 'an haroomik, wa agh-niniy bi fadhlika 'amman siwaak"

Artinya:

"Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu." (HR. Tirmidzi no. 3563. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Doa agar diberi pekerjaan berkah.

Tidak sedikit orang yang beranggapan mencari pekerjaan itu sulit. Jika sudah dapat, kadang muncul rasa was-was karena pekerjaan itu dianggap tidak cocok.

Parahnya mengakibatkan mindset ingin keluar atau resign. Yang pada akhirnya mulai lagi dari tahap awal, mencari kerja lagi. Untuk itu, Allah SWT menyuruhmu untuk senantiasa berdoa dan meminta pertolongan.

Mintalah untuk ditempatkan pada tempat yang diberkahi. Mendapatkan pekerjaan yang penuh berkah, alhasil uang yang kamu dapatkan juga halal dan barokah.

Berikut doa yang bisa kamu baca sebelum berangkat kerja. Doa ini sudah tertuang dalam kitab Ad Du'a karya Imam At Thabrani.

"Allahumma innii as'aluka min fadhlika wa athaa'ika rizkan thayyiban mubaarakan. Allahumma innaka amarta bid du'aa'i wa qadhaita alayya nafsaka bil istijaabah wa anta laa tukhlifu wa'daka wa laa tukadzzibu ahdaka. Allahumma ma ahbabta min khairin fa habbibhu ilaina wa yassirhu lanaa wa maa karahta min syaiin fa karihhu ilaina, wa jannibnaahu wa laa tunzi' annal islaam ba'da iz a'thaitanaa"

Artinya:

"Ya Allah, sesungguhnya aku meminta dari keutamaanMu dan pemberianMu, rizki yang baik lagi berkah. Ya Allah sesungguhnya Engkau memerintahkan untuk berdoa dan memutuskan atasku pengabulan doa, dan Engkau Zat Yang tidak melanggar janji dan tidak mendustainya. Ya Allah, tidak ada kebaikan yang Engkau sukai, kecuali Engkau jadikan kami mencintai kebaikan tersebut dan mudahkan kami mendapatkannya. Dan tidak ada sesuatu yang Engkau benci kecuali Engkau jadikan kami benci terhadap sesuatu tersebut dan jauhkanlah kami darinya. Dan janganlah Engkau cabut dari kami keislaman kami setelah Engkau berikan."

Doa dimudahkan segala urusan.

Doa terhindar dari penipuan freepik

foto: dream.co.id

"Allahumma la sahla illa ma ja’altahu sahla, wa anta taj’alul hazna idza syi’ta sahla."

Artinya:

"Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah."