Brilio.net - Islam mengajarkan setiap umatnya untuk selalu mengawali segala kegiatan dengan bismillah dan menyudahinya dengan alhamdulillah.

Hal serupa juga sama ketika kamu hendak melakukan perjalanan, baik dekat maupun jauh dengan berbagai tujuan. Mengapa hal ini dianjurkan?

Diharapkan dengan membaca doa sebelum melakukan perjalanan, seseorang akan selamat dan selalu dilindungi Allah.

Selain berdoa, segala persiapan selama hendak melakukan perjalanan juga perlu dilakukan. Misalnya saja perjalanan mudik atau perjalanan tugas ke manapun.

Nah berikut ini doa perjalanan yang bisa kamu amalkan:

Loading...

Doa ke luar rumah

Sebelum melakukan perjalanan, tentunya kamu akan meninggalkan rumah. Sebelum itu kamu harus membaca doa ke luar rumah terlebih dahulu.

"Bismilaahi tawakkaltu 'alallahi wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahi."

Artinya:

"Dengan menyebut nama Allah, aku menyerahkan diriku pada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan selain dengan Allah saja."

Membaca doa saat akan ke luar rumah, menunjukkan kamu telah berserah diri kepada Allah SWT untuk dilancarkan selama perjalanan yang akan kamu lakukan. Salah satu doa perjalanan ini sangat penting diucapkan, seperti yang dijelaskan oleh hadits berikut:

"Barang siapa yang ketika ke luar dari rumahnya membaca doa, "Bismillahi tawakkaltu 'alallah laa haula wa laa quwwata illaa billah" (Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah), maka dikatakan kepadanya: kamu telah tercukup dan terlindungi, dan setan pun akan menjauh darinya." (HR. Tirmidzi; hasan shahih. Hadits senada diriwayatkan juga oleh Abu Daud).

Doa perjalanan

Setelah itu kamu bisa membaca doa perjalanan. Agar senantiasa diberikan kelancaran dan bisa sampai tujuan dengan selamat.

"Allohumma hawwin 'alainaa safaranaa hadzaa waatwi 'annaa bu'dahu. Allohumma antashookhibu fiissafari walkholiifatu fiil ahli."

Artinya:

"Ya Allah, mudahkanlah kami berpergian ini, dan dekatkanlah kejauhannya. Ya Allah yang menemani dalam berpergian, dan Engkau pula yang melindungi keluarga."

Ada juga beberapa doa lainnya yang bisa kamu amalkan selama dalam perjalanan. Di antaranya;

Doa memasuki suatu wilayah.

Saat memasuki suatu wilayah pun ada doanya. Bila kamu melalui suatu wilayah yang sepi atau gelap, dan kamu cemas dengan keselamatan kamu dan keluarga, maka kamu bisa membaca doa ini;

"Allaahumma rabbas samaawaatis sab'i wamaa adhlalna wal aradiinas sab'i wamaa aqlalna warabbasy syayaathiini wamaa adhlalna warabbar riyaahi wamaa dzaraina as-aluka khaira haadzihil qaryati wakhaira ahlihaa wakhaira maa fiihaa, wana’uudzu bika min syarri haa wa syarri ahlihaa wa syarri maa fiihaa"

Artinya:

"Ya Allah Rabb pemilik tujuh lapis langit dan apa yang dinaunginya, Rabb tujuh lapis bumi dan apa yang dikandungnya, Rabb para syetan dan apa yang disesatkannya dan Rabb angin dan apa yang dihembuskannya, aku mohon kepadaMu kebaikan daerah ini, kebaikan penduduknya, serta kebaikan yang ada di dalamnya. Aku berlindung kepadaMu dari keburukan daerah ini, keburukan penduduknya serta keburukan yang ada di dalamnya." (HR. Hakim, Ibnu Hikam dan Baihaqi; shahih).

Doa saat singgah di suatu tempat.

Dengan melafalkan doa ini, kamu akan dilindungi oleh Allah SWT saat mampir atau singgah ke suatu tempat, baik itu untuk berhenti sejenak ataupun untuk beristirahat agak lama.

"A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq."

Artinya:

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhlukNya." (HR. Muslim).