Brilio.net - Setiap orang memiliki urusan hidup masing-masing. Namun tak selamanya urusan itu berjalan dengan baik. Kadang apa yang diharapkan tak sesuai dengan realita. Ada saja masalah yang datang silih berganti. Membuat urusan sulit untuk diatasi. Maka tak ayal beberapa orang cenderung menyerah dan putus asa.

Namun rasa menyerah itu tidaklah benar. Boleh jika kamu sesekali mengeluh dan menangis karena itu normal terjadi pada manusia. Kemudian kamu harus mau bangkit lagi. Berusaha memperbaiki dengan sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Selain berusaha, tak lupa iringi dengan doa.

Dan menjadi kunci awal sebelum dan sesudah berusaha. Berdoa kepada Allah SWT agar kamu diberi kemudahan. Mintalah pertolongan kepada-Nya, supaya dapat melewati cobaan dengan sebaik mungkin. Terhindar dari masalah baru, sukses menghadapi masalah, dan bisa kembali maju ke depan.

Terdapat beberapa doa yang bisa kamu amalkan agar dimudahkan segala urusan. Tercantum pada firman Allah SWT dan ada di hadits Rasulullah SAW. Berikut ini deretan doa yang bisa kamu lantunkan, brilio.net rangkum dari berbagai sumber pada Sabtu (16/5).

1. Doa mohon kemudahan segala urusan sesuai hadits Rasulullah, riwayat Ibnu Hibban dari Anas bin Malik RA.

Doa dimudahkan segala urusan freepik

Loading...

foto: dream.co.id

"Allahumma la sahla illa ma ja’altahu sahla, wa anta taj’alul hazna idza syi’ta sahla."

Artinya:

"Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah."

2. Doa supaya diberikan kebaikan.

"Allahummaftah 'Aalainaa Abwabaal Khairi Wa Abwaabal Barakati Wa Abwaaban Ni'mati Wa Abwaabal Quwwati Wa Abwaabashshihhati Wa Abwaabas Salaamati Wa Abwaabal Jannati. Rabbanaa Aatinaa Min Ladunka Rahmatan Wa Hayyi' Lanaa Min Amtinaa Rasyadaa. Bismillaahi Tawakkaltu 'Alallaahi Laa Haula Wa Laa Quwwata Illaa Billaah."

Artinya:

"Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu berkah, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kesehatan, pintu-pintu keselamatan, dan pintu-pintu surga. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini). Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada-Nya, tidak ada daya serta kekuatan melainkan hanya dengan kekuasaan dan pertolongan Allah."

3. Doa Ashabul Kahfi.

foto: kemenag.go.id

"Robbanaa aatinaa minladunka rohmataw wahayya lanaa min amrinaa rosyada."

Artinya:

"(Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, “Ya Tuhan kami. Berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." (Q.S Al Kahfi:10).

4. Doa memohon pertolongan.

foto: liputan6.com

"Ya hayyu ya qoyyum bi rahmatika astaghiits, wa ash-lihlii sya’nii kullahu wa laa takilnii ilaa nafsii thorfata ‘ainin abadan."

Artinya:

"Wahai Rabb Yang Maha Hidup, wahai Rabb Yang Maha Berdiri Sendiri tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekali pun sekejap mata mendapat pertolongan dari-Mu selamanya."

5. Doa Nabi Musa ketika akan menghadapi Fir'aun.

foto: liputan6.com

"Rabbisy ra'hlii shodrii wassirlii amrii, wa'hlul u'qdatam millisaanii yafqohuu qoulii."

Artinya:

"Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku segala urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku." (QS. Taha: 25-28)

6. Doa agar pekerjaan diberi kesuksesan.

"Allahumma innii as aluka khairal mas alati wa khairad du'aai wa khairan najaahi wa khairal 'amali wa khairats tzawaabi wa khairal hayaati wa khairal mamaati tsabbitnii wa tsaqqil mawaaziinii wa haffif iimaanii warfa' darajaati wa taqabbal shalawaatii waghfir khathii atii wa as alukad darajaatil 'ulyaa fil jannati"

Artinya:

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan sebaik-baik permohonan, sebaik-baiknya doa, sebaik-baiknya keberhasilan, sebaik-baiknya amal perbuatan, sebaik-baiknya pahala, sebaik-baiknya kehidupan dan sebaik-baiknya kematian. Tetaplah padaku serta perberatlah timbangan amal kebaikanku, kokohkanlah keimananku, tinggikanlah derajatku, terimalah sholat-sholatku, ampunilah dosa kesalahanku, dan aku mohon kepada-Mu untuk mendapatkan tingkat tertinggi dalam surga."

7. Doa agar pekerjaan dilimpahi berkah.

"Allahumma innii as'aluka min fadhlika wa athaa'ika rizkan thayyiban mubaarakan. Allahumma innaka amarta bid du'aa'i wa qadhaita alayya nafsaka bil istijaabah wa anta laa tukhlifu wa'daka wa laa tukadzzibu ahdaka. Allahumma ma ahbabta min khairin fa habbibhu ilaina wa yassirhu lanaa wa maa karahta min syaiin fa karihhu ilaina, wa jannibnaahu wa laa tunzi' annal islaam ba'da iz a'thaitanaa"

Artinya:

"Ya Allah, sesungguhnya aku meminta dari keutamaanMu dan pemberianMu, rizki yang baik lagi berkah. Ya Allah sesungguhnya Engkau memerintahkan untuk berdoa dan memutuskan atasku pengabulan doa, dan Engkau Zat Yang tidak melanggar janji dan tidak mendustainya. Ya Allah, tidak ada kebaikan yang Engkau sukai, kecuali Engkau jadikan kami mencintai kebaikan tersebut dan mudahkan kami mendapatkannya. Dan tidak ada sesuatu yang Engkau benci kecuali Engkau jadikan kami benci terhadap sesuatu tersebut dan jauhkanlah kami darinya. Dan janganlah Engkau cabut dari kami keislaman kami setelah Engkau berikan."