Brilio.net - Hari raya Idul Fitri sebentar lagi menghampiri. Salah satu tradisi sakral saat hari Lebaran yaitu maaf-maafan satu sama lain. Biasanya, yang berusia muda akan melakukan sungkem dengan orang yang lebih tua.

Momen ini tentu saja sebagai wujud membersihkan hati dan mensucikan diri dari segala kesalahan, sengaja maupun tak sengaja. Saat melakukan sungkem dengan orang yang lebih tua, selain menggunakan bahasa Indonesia kita juga sering menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Jawa.

Bahasa Jawa pun memiliki beberapa tingkatan, seperti ngoko kasar, ngoko alus, krama kasar dan krama inggil. Untuk meminta maaf kepada orang yang lebih tua seperti nenek, kakek, ayah dan ibu, sebaiknya kita menggunakan bahasa krama. Dan untuk yang berumur sebaya biasanya cukup dengan bahasa ngoko.

Berikut brilio.net merangkum dari berbagai sumber, Minggu (1/5) 65 ucapan sungkem saat Lebaran pakai bahasa Jawa.

ANDA MUNGKIN MENYUKAI INI

Ucapan sungkem memakai bahasa Jawa krama

Ucapan sungkem saat Lebaran pakai bahasa Jawa © 2020 brilio.net

foto: pixabay

Dalam budaya Jawa, sopan santun sangat dijunjung tinggi terbukti dari beberapa tingkatan bahasa yang digunakan. Saat berbicara dengan orang yang lebih tua, menggunakan bahasa Jawa krama.

1. "Ngaturaken sedoyo kalepatan kawulo utawi dalem nyuwun pangapunten nggih."

2. "Kula ngaturaken sedoyo kalepatan kawulo ingkang dipun sengaja utawi mboten, ing dinten riyoyo punika kawulo nyuwun pangapunten ingkang seageng-agengipun."

3. "Kulo ngaturaken sugeng riyadi lan nyuwun pangapunten dumatheng sedoyo kelepatanipun lan klenta-klentunipun kulo."

4. "Ngaturaken sembah pangabekti kawula. Sepinten kalepatan kula ingkang mboten angsal idining sarak, dalem nyuwun pangapunten. Mugi lineburo ing dinten riyaya punika."

5. "Kulo ngaturaken sembah ngabekti dhateng panjenengan, ugi nyuwun pangapunten ing sadeleme manah dumateng sedaya agengipun kelepatanipun tindak tanduk ingkang katingal menapa mboten katingal. Mugi mugi Allah nglebur dosa kulo lan panjenengan ing dinten riyaya meniko."

6. "Pak, bu, sedoyo lepat kulo nyuwun pangapunten nggih?"

7. "Kulo tiyang enem, nyuwun pangapunten sedoyo kalepatan kawulo dumateng Bapak/Ibu/Mbah."

8. "Ngaturaken sembah pangabekti kawula. Sepinten kalepatan kulo, lampah kulo setindak, paben kulo sakecap ingkang mboten angsal idining sarak, kulo nyuwun pangapunten mugi lineburo ing dinten riyoyo puniko."

9. "Kulo sowan wonten ing ngarsanipun Bapak/Ibu. Sepisan, nyaos sembah pangabekti mugi katur ing ngersanipun Bapak/Ibu. Ongko kalih, mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur kulo saklimah, tuwin lampah kulo satindak ingkah kulo jarang lan mboten ndadosaken sarjuning panggalih, mugi Bapak/Ibu kerso maringi agunging samudro pangaksami. Kulo suwun kaleburna ing dinten riyadi puniko lan ingkang putra nyuwun berkah soho pangestu."

10. "Kepareng matur dhumateng (bapak/ibu) sowan kula wonten mriki, ingkang sepisan silaturrahim, kaping kalihipun ngaturaken sugeng riyadi, ngaturaken sedaya lepat nyuwun pangapunten, kaping tiga nyuwun donga pangestunipun supados kula saged dados putra ingkang sholeh, migunani dhateng agami, nusa, bangsa, lan nagari, lancar anggenipun pados ilmu ingkang manfaat, gampil anggenipun pados rejeki ingkang halal lan thayyib, saha sukses nglampahi gesang ing donya lan akhirat."

11. "Kepareng matur simbah sepisan kula sowan mriki mboten sanes badhe silaturahmi, kaping pindhonipun ngaturaken sugeng riyadi, sedaya lepat kula nyuwun agunging pangapura, ingkang kula sengaja menapa mboten dipunsengaja mugi-mugi saged dipunlebur ing dinten riyadi menika."

12. "Kulo mriki sowan dateng ngarsanipun bapak/ibu/mbah, kulo nyuwun pandonganipun bapak/ibu/mbah, kulo nyuwun pangapunten seagengipun samodra pangaksami dhateng sedaya klenta klentunipun lampah kulo tumindak lan anggene kulo matur ingkang kulo jarag nopo dene mboten dipun jareg. Semanten niko kulo nyuwun mugi mugi saged ndadosaken penggalihipun panjenengan lan manahnipun kulo tentrem. Lan ingkang ugo kito suwun suwun, mugi ibadah kulo lan panjengengan saged ketampi ing ngarsane gusti Allah SWT lan mugi Allah kersa maringi pangapunten dumateng sedaya kelepatan kito sedoyo."

13. "Kulo tiyang enem mbok bilih katah klenta klentu anggene kulo matur lan tindak ingkang ndadosaken penggalihipun panjengenan ingkang langkung sepuh mboten sekeco, kulo aturi ngapunten seagengipun dhateng sedaya kelepatan menika wau."

14. "Dinten meniko dinten bakdo riyadi, kula menawi gadah kalepatan ingkang disengojo lan mboten disengojo dumateng panjenengan sak keluargo kula nyuwun agunging samudro pangaksami."

15. "Ngaturaken wilujeng idul fitri nyuwun gunging pangapunten, mugi kito kanugrahan jatining fitrah saking gusti Ingkang Moho Pemurah."

16. "Kula nyuwun agunging pangapunten sedanten kalepatan lahir dumugining batin mboten langkung ngaturaken sugeng riyadi, mugi Gusti Allah ingkang kuoso paring ridho lan rahmatipun dumateng kito sedoyo."

17. "Dinten meniko dinten bakdo riyadi, kula menawi gadah kalepatan ingkang disengojo lan mboten disengojo dumateng panjenengan sak keluargo kula nyuwun agunging samudro pangaksami."

18. "Ngaturaken sugeng riyadi sedoyo lepat nyuwun pangapunten, mugo-mugo dosaku lan dosamu dilebur ing dino riyoyo iki."

19. "Nyuwun agunging pangapunten, mugi kita kanugrahan jatining fitrah saking Gusti ingkang Maha Mirah. Aamiin."

20. "Sucining ati, tumatining laku. Ngaturaken sugeng riyadi. Mbok bilih wonten kalepatan nyuwun agunging samudro pangaksami."

21. "Dinten meniko dinten Bakdo Riyadi. Mbok menawi kulo gadhah kelepatan ingkang disengaja lan boten disengaja dumateng panjenengan sakkulawarga, kula nyuwun agenging samudro pangaksami."

22. "Sugeng Idul Fitri kanggo umat Islam ing saindenging jagad. Semoga wulan Ramadan iki nambahake keturutan kita nalika urip ing jagad iki. Yen tembung-tembung lara, prilaku menoadi, banjur ing dina fitri iki aku nyoba ngresiki awake dhewe. Sugeng Eid Al-Fitr kanggo wong enom lan wong tuwa sing nganggo busana apik banget.

23. "Kulo ngaturaken sugeng riyadi lan nyuwun pangapunten dhumateng sedoyo kelepatanipun lan klenta klentinipun kulo."

24. "Ngaturaken sembah pangabekti kawula. Sepinten kalepatan kulo, lampah kulo setindak, paben kulo sakecap ingkang mboten angsal idining sarak, kulo nyuwun pangapunten mugi lineburo ing dinten riyoyo puniko."

25. "Gilir gumanti padhang tetrawangan ing wayah ratri. Kawula (pengirim) ngaturaken sugeng riaden sugeng karaharjan, rena ing penggalih kawula nyuwun agunging samudra pangaksama lahir trusing batos. Mugiya tansah winengku ing karahayon lan widada ing sambikala."

26. "Ngaturaken wilujeng Idul Fitri 1443 H, nyuwun gunging pangapunten. Mugi kita kanugrahan jatining fitrah saking gusti Ingkang Moho Pemurah, Aamiin."

27. "Kagem sedoyo kemawon, kulo namung sakdermo lare awon bade mungel. Menawi lampah ingkang awon lan sifat mboten pitados wonten ing manah. Soho tumindak glenyengan, dipun angapuro, ingkang ageng sanget."

28. "Sucining ati, tumatining laku ngaturaken sugeng riyadi 1443 H bilih wonten kelepatan kula nyuwun agunging samudro pangaksami."

29. "Ngaturaken sugeng riyadi 1 Syawwal 1443 H. Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Taqobbal Ya Karim. Kullu Amiin Wa Antum Bikhoir. Mugi gusti Allah tansah paring hidayah. Maghfiroh saha barokah dumateng kita sedaya. Rahayu ingkang tinemu. Sambada ingkang sinedya. Jumbuh ingkang ginayuh."

30. "Ngaturaken sugeng riyadi sedoyo lepat nyuwun pangapunten, mugo mugo dosaku lan dosaku dilebur ing dino riyoyo iki."

31. "Mbok bilih Gusti Pangeran, sampun mitrahaken manungso kedah mengaten. Mugi wonten ing dinten riyoyo meniko sageto sami ngadahi sipat welas asih lan jembar manah. Kangge sangu wonten ing akherat mbenjang, nuwun. Sugeng Riyadin 1 Syawal 1443 H.

32. "Kula nyuwun agunging pangapunten sedanten kalepatan lahir dumugining batin mboten langkung ngaturaken sugeng riyadi, mugi Gusti Allah ingkang kuoso paring ridho lan rahmatipun dumateng kito sedoyo."

33. "Ngaturaken sembah sungkem dumateng panjenengan, nyuwun pangapunten, mugi-mugi kanugrahan jatining fitrah saking Gusti Allah, wilujeng Idul Fitri."

34. "Sucining ati, tumatining laku, ngaturaken sugeng riyadi dumateng panjenengan. Menawi wonten kalepatan, kulo nyuwun agunging samudro pangaksami."

35. "Dinten meniko dinten ingkang fitrah. Menawi kulo gadhah kalepatan dumateng panjenengan, kulo nyuwun ingkang kathah pangapunten. Ngaturaken sugeng riyadi."

Ucapan maaf memakai bahasa Jawa Ngoko

Ucapan sungkem saat Lebaran pakai bahasa Jawa © 2020 brilio.net

foto: pixabay

Bahasa Jawa Ngoko biasanya digunakan untuk berbicara dengan teman sebaya. Saat bertemu dengan teman atau saudara sebaya di kampung halaman kamu dapat mengucapkan permohonan maaf seperti contoh di bawah ini:

36. "Yen aku tumindak ngawur lan ngomong goroh, yo sing nedho nrimo, sepurane yo."

37. "Sugeng riyadi, yen ono salah disengojo lan ora disengojo aku jaluk nagapuro yo."

38. "Sugeng riyoyo Idul Fitri, podo-podo jaluk ngapuro minal aidzin wal faidzin."

39. "Nyuwun ngapuro lahir lan batin."

40. "Podo enome, podo nduwe salahe. Minal aidzin wal waidzin yo, maaf yen akeh salah karo awakmu."

41. "Maape yo nek aku akeh lupute karo awakmu, sugeng riyadi."

42. "Aku jaluk ngapuro yen ono kalepatan sing tak sengojo utowo gak sengojo."

43. "Ing dino riyoyo iki, aku lan keluarga menowo ono salah tulung di ngapuro ben awake dewe podo-podo ra nduwe duso ing dino riyoyo."

44. "Dadi konco ing dino riyoyo, aku jaluk ngapuro yo."

45. "Minal aidzin wal faidzin, mugo-mugo ing dino riyoyo iki akeh keberkahan saking Gusti."

46. "Adol kupat neng ngisor gapuro. Menawi lepat kulo nyuwun agenging pangapuro."

47. "Numpak andhong neng Kotagedhe, tuku ali-ali kagem eyang putri. Bilih kulo gadah luput gedhe. Nyuwun kawelasan sampean ampuni."

48. "Sedurunge srengenge singlup meneh, kulo ngucapke minal aidzin wal faizin maaf lahir batin saka njero atiku."

49. "Mugo-mugo gusti Allah nyediake kebecikan gede lan tentrem ing dina suci iki."

50. "Pitik kate rupane putih, pitik alas rupane coklat. Idul Fitri ati menungso bali putih, hawa lan nafsu dikendali kanthi tobat."

51. "Kupat kecemplung santen, sedoyo lepat nyuwun pangapunten."

52. "Mbah Marijan iku pancen roso, jare wingi ketiban kelopo tapi yo tetep ora popo. Senajan riyoyo isih kurang sedino, sedoyo lepat lan salah kawulo nyuwun ngapuro."

53. "Cangkem iki sering nggedabrus, utek iki sering mikir sing elek. Minal aidzin wal faidzin. Mohon maaf lahir dan batin."

54. "Numpak andhong neng Kotagedhe, tuku ali-ali kagem eyang putri. Bilih kulo gadah luput gedhe. Nyuwun kawelasan sampean ampuni."

55. "Ngaturaken sugeng riyadi sedoyo lepat nyuwun pangapunten, mugo mugo dosaku lan dosaku dilebur ing dino riyoyo iki."

56. "Madang sate ojo sak sunduk e. Madang rawon ojo nyakot kemiri. Sakmeniko sampun telas puosone. Sugeng Riyoyo Idul Fitri. Tumbas merico endog asin. Saya sekeluarga nyuwun ngapuro lahir batin."

57. "Adol kupat neng ngisor gapuro. Menawi lepat kulo nyuwun agenging pangapuro."

58. "Ing dina khusus iki, muga-muga sampeyan Happy Eid Al-Fitr semoga tumindak lan ibadah sing ditindakake ing taun iki ditampa dening Allah SWT lan kita bakal dikirim ing Ramadan mbesuk."

59. "Ing dina sing cerah niki kulo ucap Selamat Idul Fitri. Muga-muga ing dina khusus iki kita bakal entuk kemenangan nyembah sing ditindakake sajrone 1 wulan Ramadan."

60. "Nggodog ketupat neng ngisor ondo. Godong nipah digawe atep. Salah khilaf nyuwun ngapuro. Ketemu meneh neng tahun ngarep."

61. "Mugo-mugo gusti Allah nyediake kebecikan gede lan tentrem ing dina suci iki."

62. "Ngapurone yen aku nduwe salah karo awakmu. Mugo-mugo awake dewe dadi balik suci ing dino riyoyo iki."

63. "Sugeng riyadi, mugo-mugo salahku karo salahmu dingapuro karo Gusti."

64. "Ing dino riyoyo iki, aku arep jaluk ngapuro karo aawakmu. Yen menowo ono salah sing disengojo lan ora. mugo-mugo kowe legowo."

65. "Senenge ati iso ketemu dulur pas riyoyo, mugo-mugo kabeh duso dingapura."

(brl/pep)

(brl/pep)