Brilio.net - Setiap manusia pasti memiliki permasalahan dalam hidupnya. Jika ingin segera menyelesaikannya, kamu tidak perlu menjadikan masalah sebagai beban. Percayalah, bahwa setiap masalah datang dengan solusi. Kamu hanya perlu menemukan solusi dan terus bersemangat.

Manusiawi jika kamu ingin mengeluh dengan segala masalah yang ada. Namun tak perlu merasa terpuruk dalam waktu yang lama. Kamu bisa membaca kutipan kata yang bisa mengembalikan semangatmu. Kata-kata ini juga terangkai dengan indah dan menggunakan bahasa Arab.

Dihimpun brilio.net dari berbagai sumber pada Selasa (17/3), berikut empat puluh kata-kata motivasi bahasa Arab beserta artinya.

Kata-kata motivasi bahasa Arab untuk membangkitkan semangat.

bahasa arab © 2020 brilio.net

foto: Instagram/@bahasaarabituindah

Loading...

1. "Ijhad walaa taksal wa laa takun ghoofilan fa nadaamatu al 'uqbaa liman yatakaasal." (Bersungguh- sungguhlah dan jangan bermalas- malasan dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas- malasan)

2. "Man jadda wajada." (Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan (kesuksesan)

3. "Man shobaro dzhofiro." (Barang siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung)

4. "As shobru yu'ienu a'la kulli amalin" (Kesabaran itu akan menolong segala pekerjaan)

5. "Al aqlus salim fiel jismis salim" (Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat)

6. "Al ittihadu asasun najaah" (Persatuan adalah pangkal keberhasilan)

7. "Idza tammal Aqlu qollal kala" (Apabila akal seseorang telah sempurna maka sedikitlah bicaranya)

8. "Jarib wa laahidzh takun a'arifan" (Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu)

9. "Khoirun naasi ahsanuhum khulukon wa anfa'ahum linnaas." (Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya)

10. "Lan tarji'al ayyamul lati madhot" (Tidak akan pernah kembali lagi hari-hari yang telah berlalu.)

11. "Likulli maqomin maqolun, wa likulli maqoolin maqomun." (Setiap tempat mempunyai perkataan masing-masing, dan untuk setiap perkataan memiliki tempat masing-masing.)

12. "Man hafaro hufrotan waqo'a fieha." (Barang siapa yang menggali lobang, maka akan terperosoklah ia di dalamnya)

13. "Man yazro' yahsud." (Barang siapa yang menanam pasti akan memetik.)

14. "Qulil haqqo walau kaana murrun." (Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit.)

15. "Salamatul insan fie hifdzil lisan." (Keselamatan manusia itu terdapat dalam penjagaan lidahnya)

16. "Tarkul jawab alal jaahil jawabun" (Tidak menjawab pertanyaan orang yang bodoh adalah suatu jawaban.)

Kata-kata motivasi bahasa Arab agar rajin menuntut ilmu.

bahasa arab © 2020 brilio.net

foto: Instagram/@bahasaarabituindah

17. "Aafatu al 'ilmi an nisyaani."(Penyakit ilmu adalah lupa)

18. "Al 'aalimu kabiirun wa inkaana hadatsan. Wa al jaahilu shogiirun wa in kaana syaikhan." ( Orang yang berilmu itu besar walaupun umurnya masih muda. Sedangkan orang yang bodoh itu kecil walau umurnya telah tua)

19. "Al ilmu bilaa 'amalin kasyajari bila tsamarin." (Ilmu tanpa amal atau praktek seperti pohon yang tidak berbuah)

20. "Al 'ilmu shoidun wa alkitaabatu qoyyiduhu. Qoyyid shuyuudaka bi alhibaali al waatsiqoti."(Ilmu itu seperti hewan buruan sedangkan tulisan adalah tali ikatannya. Maka ikatlah hewan gembalamu dengan tali yang kuat)

21. "As shobru kaa as shobiri murrun fii madzaaqotihi. Lakinna 'awaaqibahu ahlaa mina al 'asali."(Kesabaran itu seperti buah Shabir (sejenis tanaman obat) yang rasanya pahit. Akan tetapi hasil yang didapatkan setelahnya lebih manis daripada madu)

22. "At ta'alumu fishogiri kannaqsyi alal hajari. "(Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu)

23. "Bi qodri al kuddi tuktasabu al ma'aalii." (Sebesar usaha yang dikeluarkan, sebesar itu pula kesuksesan yang di dapat)

24. "Fa ishbir lidaaika in jafauta thobiibahaa. Wa iqna' bijahlika in jafauta mu'alliman. " (Maka sabarlah atas penyakitmu jika engkau menjauhi dokter. Dan puaslah dengan kebodohanmu jika engkau menjauhi guru)

25. "Khoiru jaliisin fii az zamaani kitaabun." (Sebaik- baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku)

26. "Laula al 'ilmu lakaana an naasu kaa al bahaaimi."(Sendainya tiada berilmu niscaya manusia itu seperti binatang)

27. "Man lam yadzuq dzulla at ta'alumu saa'atan. Tajarro'a dzulla al jahli thula hayaatihi. " ( Barangsiapa belum merasakan susahnya menuntut ilmu barang sejenak. Ia akan merasakan hinanya kebodohan seumur hidupnya)

28. "Wa akhbaronii bi anna al 'ilma nuurun. Wa nuuru Allahi laa yuhdaa li'aashii."(Beliau memberitahuku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah itu tidaklah diberi kepada orang yang melakukan maksiat)

29. "Wa maa al ladzatu illa ba'da at ta'bi. "( Tidak ada kenikmatan setelah kepayahan)

30. "Al ilmu bilaa amalin kasyajari bila tsamarin" (Ilmu tanpa amal/praktek bagaikan pohon yang tidak berbuah)

31. "At ta'alumu fishighori kannaqsyi alal hajari" (Belajar diwaktu kecil itu, bagaikan mengukir di atas batu)

32. "Uthlubil ilma minal mahdi ilal lahdi" (Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga liang kubur)

Kata-kata motivasi bahasa Arab agar menghargai waktu.

bahasa arab © 2020 brilio.net

foto: Instagram/@bahasaarabituindah

33. "Al hayyatu ka al tsalji. Istamti' bihaa qobla an tadzuuba." (Hidup itu seperti halnya es nikmatilah dengan baik sebelum ia mencair)

34. "Al waqtu atsmanu mina ad dzahabi. "(Waktu itu lebih mahal dari emas)

35. "Al waqtu kaa assaifi fa in lam taqto'hu qotho'aka."( Waktu itu seperti pedang. Jika kau tidak memotongnya maka Ia akan memotongmu)

36. "If'al maa yus'iduka, fa al ayyaamu lan ta'uudu."( Lakukanlah hal yang membuatmu bahagia karena hari- hari lalu tak akan pernah kembali)

37. "Inna as syabaaba wa al faroogo wa aljiddata mafsadatun lilmar i ayya mafsadatin. "( Sesungguhnya masa muda, waktu luang, dan banyak harta adalah perusak seseorang dengan sebenar- benarnya kerusakan)

38. "Lan tarji'a al ayyamu allatii madhot."(Tidak akan pernah kembali waktu yang telah lalu)

39. "Wa al asadu laulaa firooqu al goobi maa iftarosat. Wa as sahmu laulaa firooqu al qousi lam yushib." (Singa itu jika tidak keluar dari semak- semak tak akan mendapatkan mangsa. Demikian pula anak panah itu jika tidak melesat dari busurnya, tidak akan mengenai sasaran)

40. "Wa ightanim 'umroka ibbaana as shibaa. Fa huwa in zaada ma'a as syaibi naqosh."(Pergunakanlah waktumu sejak usia dini. Karena ketika usia beranjak senja dengan bertambahnya uban, umur pun berkurang)

Reporter: Deta Jauda Najmah