Brilio.net - Umat muslim diwajibkan untuk membaca, mempelajari, dan menerapkan nilai-nilai Alquran dalam kehidupan sehari-sehari. Terdapat banyak keutamaan membaca kitab suci Alquran.

Beberapa surat juga memiliki keutamaan yang sangat baik untuk umat Islam salah satunya adalah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi terdapat di akhir juzz 15 dan di awal juzz 16.

Surat Al Kahfi termasuk dalam golongan surat Makiyyah karena diturunkan di Kota Mekkah. Dalam surat Al-Kahfi terdapat 110 ayat dan merupakan surat ke-18 dari 114 surat dalam Alquran.

Rasullulah menganjurkan umatnya untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau pada malam Jumat.

Seorang ulama Dr Muhammad Bakar Ismail dalam Al-Fiqh al Wadhih min al Kitab wa al Sunnah menjelaskan, salah satu amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan pada malam dan hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi.

Membaca surat Al-Kahfi sebenarnya tidak hanya baik dibaca pada hari Jumat saja, melainkan setiap hari.

Keutamaan surat Al-Kahfi

Dianjurkan bahwa sebaiknya surat Al-Kahfi dibaca saat terbenamnya matahari di hari Kamis hingga terbenamnya matahari di hari selanjutnya.

Dalam surat Al-Kahfi juga terdapat beberapa keutamaan di antaranya sebagai berikut:

1. Terhindar dari fitnah Dajjal

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." (HR. Abu Bakr bin Mardawaih)

Nabi Muhammad SAW bahkan bersabda bahwa jika seorang manusia rajin membaca surat AL-Kahfi tidak hanya di hari Jumat saja, maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal yang keji.

Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa pada awal-awal surat Al-Kahfi itu tedapat keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Kahfi ayat 102 berbunyi:

Keutamaan surat Al-Kahfi dan tips membacanya di hari Jumat © 2020 brilio.net

A fa hasiballaziina kafaruu ay yattakhizu 'ibaadii min dunii auliyaa', innaa a'tadnaa jahannama lil-kaafiriina nuzulaa

Artinya:

"Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka (dapat) mengambil hamba-hamba-Ku menjadi penolong selain Aku? Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka Jahannam tempat tinggal bagi orang-orang kafir."

2. Pengingat manusia akan adanya hari kiamat

Dalam surat Al-Kahfi ayat 47 diingatkan akan datangnya hari kiamat suatu hari nanti.

Keutamaan surat Al-Kahfi dan tips membacanya di hari Jumat © 2020 brilio.net

Wa yauma nusayyirul-jibaala wa taral-arda barizataw wa hasyarnahum fa lam nugaadir min-hum ahadaa

Artinya:

"Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan Kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorangpun dari mereka."

3. Diridhoi oleh Allah

Membaca surat Al Kahfi dapat memudahkan mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan cahaya berkah serta menghilangkan penyebab hati gelisah.

Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa Rasullullah SAW bersabda:

"Siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya, dan siapa yang membaca keseluruhannya maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi." (HR Ahmad)

4. Mendapatkan ampunan dari Allah atas segala dosa

Dengan membaca Al-Kahfi, akan mendapatkan ampunan dari Allah atas segala dosa yang pernah kita perbuat. Setiap manusia pasti memiliki dosa, karena setan akan terus berusaha merusak iman manusia dan mengajak manusia kejalan yang sesat.

Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa Rasullulah SAW bersabda, "Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat."

5. Dijauhkan dari godaan setan

Setan akan terus berusaha merusak iman manusia dan mengajak manusia kejalan yang sesat, maka dari itu setan merupakan musuh terbesar manusia dalam melakukan perbuatan baik bahkan dalam beribadah.

Sebuah hadits oleh Ibnu Mardawaih dari Abdullah bin Mughaffal, bahwa sebuah rumah yang selalu dibacakan surat Al-Khafi dan surat Al-Baqarah maka rumah itu tidak akan dimasuki setan sepanjang malam tersebut. Dengan demikian, bacalah surat Al-Kahfi agar terhindar dari gangguan setan yang terkutuk.

6. Mendapatkan cahaya kebaikan

Seorang muslim yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau hari yang lain, akan diberikan pahala serta disinari cahaya kebaikan dan diberkahi dengan syafaat di hari pembalasan sama seperti keutamaan Ar Rahman.

Cahaya tersebut akan diberikan Allah SWT pada hari kiamat dan cahaya tersebut akan memancar dari kedua telapak kakinya hingga sampai ke langit. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat AL Hadid ayat 12 yang berbunyi:

Keutamaan surat Al-Kahfi dan tips membacanya di hari Jumat © 2020 brilio.net

Yauma taral-mu'miniina wal-mu'minaati yas'aa nuruhum baina aidiihim wa bi'aimaanihim busyraakumul-yauma jannaatun tajrii min tahtihal-an-haaru khaalidiina fiihaa, zaalika huwal-fauzul-'aziim

Artinya:

"(yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, (dikatakan kepada mereka): "Pada hari ini ada berita gembira untukmu, (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar."

Tips khatam membaca Al-Kahfi dalam satu hari

Al Kahfi terdiri dari 110 ayat. Untuk beberapa orang, pasti menganggap ayat tersebut terlalu banyak dan kadang susah untuk membacanya sampai selesai hanya dalam waktu sehari.

Berikut ini tips agar kamu dapat membaca Al-Kahfi agar terasa mudah:

1. Dibaca selepas magrib pada kamis malam/malam Jumat dimulai dari ayat 1-31. Pada ayat-ayat ini menceritakan Kisah Ashabul Kahfi.

2. Dibaca selepas isya pada malam kamis/malam Jumat dari ayat 32-59. Ayat-ayat ini menceritakan tentang Kisah 2 Pemilik Kebun.

3. Dibaca selepas subuh hari Jumat mulai dari ayat 60-83, ayat-ayat ini menceritakan Kisah Nabi Musa dan Khidir.

4. Dibaca selepas dzuhur mulai dari ayat 84-110, ayat-ayat ini menceritakan tentang Zulkarnain dan Yakjuj Makjuj.

(brl/pep)