Brilio.net - Bulan Ramadhan merupakan bulan yang sangat istimewa dalam agama Islam. Bulan ini adalah bulan ke-9 dalam kalender Islam dan dianggap sebagai bulan yang penuh berkah. Pada bulan Ramadhan, umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari.

Selain puasa, bulan Ramadhan juga merupakan waktu yang sangat baik untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Salah satu amalan yang dianjurkan adalah membaca Al-Qur'an lebih banyak daripada biasanya. Selain itu, juga dianjurkan untuk melakukan sedekah, berbuat baik kepada sesama, dan meningkatkan ibadah secara keseluruhan.

Ada banyak doa yang dianjurkan untuk dibaca selama bulan Ramadhan. Misalnya, doa untuk memohon ampunan, doa untuk memperkuat iman, doa untuk keselamatan diri dan keluarga, serta doa untuk umat Islam di seluruh dunia. Doa-doa ini sangat penting untuk dipanjatkan karena bulan Ramadhan merupakan waktu yang istimewa untuk mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah.

Nah, untuk mengetahui lebih banyak tentang doa-doa menyambut bulan suci Ramadhan menurut ajaran Rasulullah SAW, yuk simak artikel berikut ini. Dirangkum brilio.net dari berbagai sumber pada Selasa (20/2).

Doa menyambut bulan Ramadhan berdasarkan hadist.

<img style=

foto: freepik.com

Untuk menyempurnakan bulan Ramadhan, berbagai doa baik dipanjatkan agar bulan Ramadhan yang kita jalani mendapat banyak pahala dalam setiap amalan yang kita kerjakan. Berdasarkan hadist riwayat Imam At-Thabarani dan Imam Ad-Dailami, berikut bacaan doa menyambut bulan suci Ramadan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW:

<img style=

"Allahumma sallimni ila Ramadan, wa sallim li Ramadhan, wa tslimhu minni mutaqabbala."

Artinya:

"Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadhan, dan antarkanlah Ramadhan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadhan."

Selain itu, Rasulullah juga membaca doa saat melihat hilal atau tanda awal bulan Ramadhan:

<img style=

"Hilaalu rusydin wa khairin (2 kali), aamantu bil ladzii khalaqaka."

Artinya:

"Bulan petunjuk dan kebaikan (2 kali). Aku beriman kepada Tuhan yang menciptakanmu (wahai bulan)."

Doa tersebut dianjurkan untuk dibaca ketika melihat hilal atau tanda bulan sabit yang terlihat tipis menandakan mulainya bulan baru setelah bulan Sya'ban, yakni bulan Ramadhan.

Doa menyambut bulan Ramadhan berdasarkan Alquran.

<img style=

foto: freepik.com

Selain berdasarkan hadist, ada pula beberapa ayat Alquran yang bisa dibaca sebagai doa menyambut datangnya bulan Ramadhan, yakni sebagai berikut.

1. Surat Yunus ayat 58.

Dalam surat ini, Allah berfirman bahwa pada bulan Ramadhan, rahmat dan karunia Allah bertebaran untuk setiap umatnya. Karunia dan rahmat Allah jauh lebih baik dari segala hal yang berhubungan dengan duniawi yang bersifat sementara sedangkan amal kebaikan memiliki nilai sebagai bekal hidup di akhirat nanti.

<img style=

"Qul bifadlillaahi wa birahmatihii fa bizaalika falyafrahu, huwa khairum mimmaa yajma'un."

Artinya:

Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

2. Surat Al-Baqarah ayat 185.

Dalam surat Al Baqarah ayat 7, Allah memberikan penjelasan bahwa setiap manusia yang diberi kesempatan untuk merasakan bulan Ramadhan, memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa. Dengan surat tersebut, Allah mengingatkan agar manusia memiliki persiapan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadhan.

<img style=

"Syahru ramadaanallazii unzila fiihil-qur'aanu hudal lin-naasi wa bayyinaatim minal-hudaa wal-furqaan, fa man syahida mingkumusy-syahra falyasum-h, wa mang kaana mariidan au 'alaa safarin fa 'iddatum min ayyaamin ukhar, yuriidullaahu bikumul-yusra wa laa yuriidu bikumul-'usra wa litukmilul-'iddata wa litukabbirullaaha 'alaa maa hadaakum wa la'allakum tasykurun."

Artinya:

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur."

Makna doa ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam karena dengan doa menyambut bulan Ramadhan, umat Islam diingatkan untuk selalu meminta pertolongan dan keberkatan Allah dalam menjalani ibadah puasa.

Doa ini juga mengingatkan umat Islam akan pentingnya melaksanakan perintah Allah agar mendapatkan keberkahan dan terhindar dari kejahatan. Dengan begitu, umat Islam diharapkan dapat menjalani kehidupan sehari-hari penuh keimanan dan ketaatan kepada Allah.