Brilio.net - Kata tentang 'Islam' sudah tak asing lagi terdengar. Di Indonesia sendiri, Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Sering kali, kata 'Islam' dikaitkan dengan kata 'muslim'. Padahal artinya berbeda, jika Islam adalah agama, maka muslim adalah sebutan untuk orang yang beragama Islam.

Meski sering menyebutnya, namun tak sedikit yang belum tahu apa definisi dan pengertian Islam sebenarnya. Mulai dari pengertian Islam secara bahasa, maupun dari Alquran-hadits. Definisi Islam juga dirumuskan oleh para ulama sesuai dengan ijtihad dan pemahamannya lho.

Selain sebagai tambahan informasi, mengetahui arti Islam juga bisa dijadikan dorongan untuk semakin meningkatkan keimanan. Sebab ada makna yang baik yang terkandung dalam nama 'Islam'. Tunggu apa lagi? Berikut pengertian Islam yang dihimpun brilio.net dari berbagai sumber pada Kamis (23/4).

-1. Pengertian Islam menurut bahasa.

Pengertian Islam berbagai sumber

ANDA MUNGKIN MENYUKAI INI

foto: freepik.com

Secara bahasa, Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan mashdar dari kata aslama-yuslimu-islaaman yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya maka Islam berasal dari kata assalmu, aslama, istaslama, saliim, dan salaam. Pengertian lengkapnya sebagai berikut:

- Assalmu artinya damai, perdamaian. Islam adalah agama yang damai dan setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian.

- Aslama artinya taat, berserah diri. Seorang muslim hendaknya  berserah diri pada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat.

- Istaslama artinya berserah diri.

- Saliim artinya bersih dan suci. Ini merupakan gambaran dari hati seorang muslim yang bersih, suci, jauh dari sifat syirik atau menyekutukan Allah.

- Salaam artinya selamat, keselamatan. Islam adalah agama yang penuh keselamatan. Jika seorang muslim menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka Allah akan senantiasa menyelamatkannya baik di dunia maupun akhirat.

-2. Pengertian Islam dalam Alquran.

Pengertian Islam berbagai sumber

foto: freepik.com

Kata Islam sebagai agama disebut dalam Alquran dalam surah Al Maidah ayat 3, yang artinya:

"Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu."

Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 9 yang artinya:

"Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam."

Lalu disebutkan pula dalam surah Ali Imran ayat 85 yang artinya:

"Dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi."

-3. Pengertian Islam dalam Hadits.

Pengertian Islam berbagai sumber

foto: freepik.com

Dalam Hadits, Rasulullah pernah menjelaskan arti Islam. Hadits tersebut terkenal sebagai hadits Jibril. Karena saat itu, malaikat Jibril dengan wujud laki-laki datang dan menemui Rasulullah. Malaikat Jibril yang bertanya tentang Islam dan meminta penjelasan pada Rasulullah, sebagai berikut:

Dari Umar radhiyallahu ta'ala 'anhu berkata,

"Ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, pada dirinya tidak terlihat tanda-tanda seorang musafir, namun tidak ada satu pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga ia duduk di dekat Nabi SAW. Dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi SAW dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi.

Dia berkata: Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam? Rasulullah SAW menjawab: Islam adalah engkau bersyahadat bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan melaksanakan haji ke Bitullah jika engkau mampu melaksanakannya." (HR. Muslim)

-4. Pengertian Islam menurut ulama dan tokoh muslim.

Pengertian Islam berbagai sumber

foto: freepik.com

Para ulama dan tokoh muslim juga memberikan berbagai pengertian tentang Islam menurut pandangan dan ijtihad mereka, diantaranya sebagai berikut:

- Umar bin Khattab:

Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, agama islam meliputi akidah, syariat, dan akhlak.

- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at Tawaijiri:

Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT dengan cara mengesakan-Nya dan melaksanakan syariat-syariat Nya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan.

- Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab:

Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesakan-Nya, tunduk serta patuh kepada Nya dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan yang syirik serta para pelakunya.

- Hasan Al Basri:

Islam adalah kepasrahan hati kepada Allah, lalu setiap muslim merasa selamat dari gangguan.

- Mustafa Abdur Raziq:

Islam adalah agama (ad din) peraturan-peraturan yang terdiri dari kepercayaan-kepercayaan dan pekerjaan-pekerjaan yang bertaat dengan keadaan suci, artinya bisa membedakan mana yang halal dan haram, yang dapat membawa dan mendorong umat untuk menganutnya untuk menjadi satu umat yang mempunyai rohani yang kuat.

- Gaffar Ismail:

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Berisi kelengkapan dari pelajaran-pelajaran meliputi kepercayaan, seremoni peribadatan, tata tertib penghidupan abadi, tata tertib pergaulan hidup, peraturan-peraturan Tuhan, bangunan budi pekerti yang utama dan menjelaskan rahasia kehidupan yang kedua (akhirat).

-Syaikh Mahmud Syaltut:

Islam itu agama Allah yang diperintahkannya untuk mengajarkannya tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturan kepada Nabi Muhammad dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh umat manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya.

(brl/vin)