Brilio.net - Setiap manusia tentu saja pernah merasakan sakit, baik dari penyakit ringan maupun kronis. Ketika merasakan sakit tentu saja seseorang merasa tidak nyaman dan harus menahan rasa sakit tersebut.

Ada beberapa orang yang ketika sakit masih bisa menjalankan aktivitas atau tetap harus bekerja seperti biasanya. Namun, pada kondisi sakit berat, seseorang harus beristirahat total, mendapatkan pengobatan secara intensif, dan tidak dapat beraktivitas seperti biasa.

Ternyata, sakit yang dialami oleh seseorang tidak hanya dapat diatasi dengan pengobatan dan istirahat saja, tetapi dapat pula didoakan supaya lekas sembuh dan pulih seperti sediakala. Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa doa yang dianggap mampu menyembuhkan orang sakit.

Tak hanya saat sakit, dalam Islam juga dianjurkan untuk selalu mendoakan hal-hal baik kepada orang lain. Selain ikhtiar pengobatan secara medis ataupun alternatif, membacakan doa juga dianjurkan dalam Islam untuk membantu kesembuhan orang yang sakit

ANDA MUNGKIN MENYUKAI INI

Nah, berikut doa-doa yang baik dibacakan untuk orang sakit agar lekas sembuh dan sesuai ajaran Islam, seperti dirangkum brilio.net dari berbagai sumber pada Kamis (22/7).

1. Doa untuk mengangkat penyakit.

Doa untuk orang sakit © 2021 brilio.net

"Allahumma rabban naasi, adzhibil ba'sa. Isyfi. Antas syaafi. Laa syaafiya illaa anta syifaa'an laa yughaadiru saqaman"

Artinya:

"Ya Allah, hilangkanlah penyakit, berikanlah kesembuhan karena Kau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Kau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri"

2. Doa agar cepat sembuh yang diucapkan Rasulullah sebanyak 7 kali.

Doa untuk orang sakit © 2021 brilio.net

"As'alullaahal azhiima rabbal 'arsyil 'azhiimi an yassfiyaka"

Artinya:

"Aku memohon kepada Allah yang agung, Tuhan arasy yang megah agar menyembuhkanmu" (Imam An-Nawawi, Al-Adzkar, [Damaskus: Darul Mallah, 1971 M/1391 H], halaman 114).

3. Doa meminta ampunan dan kesembuhan.

Doa untuk orang sakit © 2021 brilio.net

"Syafaakallaahu saqamaka, wa ghafara dzanbaka, wa"aafaaka fii diinika wa jismika ilaa muddati ajalika"

Artinya:

"Wahai (sebut nama orang yang sakit), semoga Allah menyembuhkanmu, mengampuni dosamu, dan mengafiatkanmu dalam hal agama serta fisikmu sepanjang usia" (Imam An-Nawawi, Al-Adzkar, [Damaskus: Darul Mallah, 1971 M/1391 H], halaman 115).

4. Doa yang dibacakan untuk ruqyah agar orang sakit lekas sembuh.

Doa untuk orang sakit © 2021 brilio.net

"Imsahil ba'sa rabban nsi. Bi yadikas syif'u. L ksyifa lah ill anta."

Artinya:

"Tuhan manusia, sapulah penyakit ini. Di tangan-Mu lah kesembuhan itu. Tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali Kau" (Imam An-Nawawi, Al-Adzkar, [Damaskus: Darul Mallah, 1971 M/1391 H], halaman 113).

5. Doa untuk kesembuhan dengan spesifik menyebut nama.

Doa untuk orang sakit © 2021 brilio.net

"Allhummasyfi (sebut nama). Allhummasyfi (sebut nama). Allhummasyfi (sebut nama)."

Artinya:

"Tuhanku, sembuhkan (nama yang didoakan). Tuhanku, sembuhkan (nama yang didoakan). Tuhanku, sembuhkan (nama yang didoakan)."

6. Doa yang dibacakan ketika menjenguk orang sakit.

Doa untuk orang sakit © 2021 brilio.net

"L ba'sa thahrun insy'allhu."

Artinya:

"(Semoga) tidak apa-apa (sakit), semoga suci dengan kehendak Allah."

7. Surat Al Anbiyaa ayat 83.

Doa untuk orang sakit © 2021 brilio.net

"Robbi annii massaniyadh dhurru wa anta arhamar roohimiin."

Artinya:

"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang."

8. Doa meminta kesembuhan.

Doa untuk orang sakit © 2021 brilio.net

"Bismillah, bismillah, bismillah. U'idzuka bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. As'alullahal 'adhima rabbal 'arsyil 'adhim an yasyfiyaka."

Artinya:

"Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah, aku lindungi kamu berkat kemuliaan Allah dan qudrah-Nya dari kejahatan barang yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Aku memohon kepada Allah Yang Maha Besar, Tuhan Arasy yang maha besar agar Dia menyembuhkanmu."

9. Surat Al Fatihah.

Doa untuk orang sakit © 2021 brilio.net

"Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Ar rahmanir rahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal lazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alihim wa lad dallin."

Artinya:

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai Hari Pembalasan. Hanya Engkaulah yang kamu sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah jalan yang lurus. (yaitu) Jalan orang-orang yang Engkai beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."

(brl/gib)

(brl/gib)