Teks berita bahasa Jawa 12.

Peringatan Sumpah Pemuda

Pengetan dina Sumpah pemuda neng Pinrang, 28 Oktober tahun 2015 iki bakal dadi momen mangkitake pariwisata neng Pinrang, sepisan kanggo pegetan dina Sumpah pemuda dipuserke ing njaba kutha Pinrang, yatu neng Pantai Lowita Tasiwalie Kecamatan Suppa.

Kanggo njagakne momen kuwi Bupati Pinrang mangarepi rapet jagan neng balai desa Tasiwalie, Kamis 15 oktober kepengker.

Jero rapet uga teka wakil Bupati Muh Darwis Bastama, Sekretaris daerah H Syarifuddin Side, Kadis pamulangan, pemuda lan Olahraga A Rudy Hamid lan kabeh pimpinan SKPD.

Manut Bupati Implikasi pengetan dina Sumpah pemuda dipanggonke ing pantai Lowita (Lotang Salo, Wiring Tasi lan Tasiwalie) yaiku sawijining momen kanggo mbangkitake pariwisata, amarga diaji kawasan pantai Lowita cukup potensial kaendahane.

Piranti cukup nganani ditunjang sacacah panggon wisata pantai lan infrasturuktur dalan kajaba panorama pantai sing becik.

Mengkone bakal ana atraksi budaya, yaiku mappadendang, Marrodo, Mattojang lan Simponi Kecapi, diomongke sacacah pihak gelem teka ing pantai Lowita, yaiku pangarep ASITA Sulsel asosiasi travel uga diundang pangarep Pramuwisata.

Pengetan dina Sumpah pemuda bakal dianakake ing pinggir segara, atusan siswa sekolah sak Kabupaten Pinrang melu ngrameke acara saka kalangan pemuda kanthi klambi adat saka macem-macem etnis neng Indonesia.

Manut Bupati, menawa Pinrang badhe terus mbenahi ngeling posisi Pinrang klebu jalur dalan wisata mancanegara, dalan antara Malimpung nuju Enrekang diaji luwih efisien wayah lan antara dadine dalan menyang Malimpung arep diambakne maneh.

Para wisatawan sing lewat jalur kuwi bisa nikmati kebecikan panorama Pinrang, objek wisata becik dipegunungan arepa segara kari dibenahi, ngonoa panggon panggon jajan panganan khas Pinrang ana ngendi-endi lan Hotel nduwe lintang telu bakal dibukak ing sasi desember sing bakal teka.

Artinya:

Peringatan Sumpah Pemuda

Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Pinrang, 28 Oktober 2015 menjadi momen untuk mendongkrak pariwisata di Pinrang, salah satunya untuk perayaan Hari Sumpah Pemuda di luar kota Pinrang yaitu di Pantai Lowita Tasiwalie Kecamatan Suppa.

Untuk mengabadikan momen itu, Bupati Pinrang menggelar rapat di balai desa Tasiwalie, Kamis, 15 Oktober.

Jero juga hadir perwakilan Bupati Muh Darwis Bastama, Sekda H Syarifuddin Side, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga A Rudy Hamid serta seluruh pimpinan SKPD.

Menurut Bupati, implikasi peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ditempatkan di pantai Lowita (Lotang Salo, Wiring Tasi dan Tasiwalie) merupakan momen untuk menggairahkan pariwisata, karena kawasan pantai Lowita dinilai cukup memiliki potensi keindahan.

Peralatan tersebut ditunjang dengan baik sejauh wisata pantai dan infrastruktur jalan selain panorama pantai yang indah.

Nantinya akan ada atraksi budaya yaitu mappadendang, Marrodo, Mattojang dan Simponi Kecapi, konon karena banyak pihak yang bersedia datang ke pantai Lowita, ketua asosiasi travel ASITA Sulsel juga mengundang ketua Pramuwisata.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda akan digelar di tepi laut, ratusan siswa sekolah dari Kabupaten Pinrang akan ikut memeriahkan acara kepemudaan dengan pakaian adat dari berbagai suku bangsa di Indonesia.

Menurut Bupati, jika Pinrang terus memperbaiki posisi Pinrang, termasuk jalan untuk turis asing, jalan antara Malimpung dan Enrekang akan diperbaiki dan jalan menuju Malimpung akan dibuka kembali.

Wisatawan yang melalui jalur ini dapat menikmati keindahan panorama Pinrang, tempat wisata baik pegunungan maupun laut, terdapat tempat makan makanan khas Pinrang dimana-mana dan Hotel bintang tiga akan dibuka pada bulan Desember mendatang.

Teks berita bahasa Jawa 13.

PP Muhammadiyah Kersa Sidang Ahok Disiaraken Lajeng Wonten Televisi

Pawarta Jakarta, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ngajeng-ajeng murih sidang dugaan penistaan agami dening Basuki Tjahaja Purnama utawi Ahok disiaraken saupakara lajeng wonten televisi.

Kala ndhatengi diskusi kaliyan tema tayangan persidangan ahok wonten Kantor Penyiaran Indonesia (KPI), Majelis Pustaka ugi Informasi (MPI) PP Muhammadiyah, Mustofa Nahrawardaya, nyriosaken alasan sidang ahok kumedah disiaraken saupakara lajeng.

Kaliyan disiaraken saupakara lajeng, masyarakat ingkang kersa sumerep tindakipun persidangan mboten betah tebih – tebih rawuh datheng pengadilan. Kaliyan ditayangkan saupakara lajeng dening televisi, ndherek Mustofa, saged ngurangi hal – hal ingkang nuwun kemawon dipunkersakaken kedadosan. (04)

Artinya:

PP Muhammadiyah Ingin Sidang Ahok Disiarkan Kemudian Di Televisi

Jakarta News, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berharap sidang dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan disiarkan di televisi.

Dalam diskusi yang bertemakan siaran sidang di Kantor Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Perpustakaan dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah, Mustofa Nahrawardaya menjelaskan alasan sidang disiarkan nanti.

Ketika ada yang disiarkan, masyarakat yang ingin melihat jalannya persidangan merasa tidak nyaman datang ke pengadilan. Jika sesuatu ditampilkan di televisi, bersama dengan Mustofa, dapat mengurangi hal-hal yang terjadi. (04)

Teks berita bahasa Jawa 14.

Kebakaran.

Ngunut - Kedadean geni gedhe ing salah sawijining wilayah pasar ing Kecamatan Ngunut. Geni ngrusak sawetara toko emas ing jejere lan sawetara kios pasar. Kebakaran ing dina Jumuah wengi.

Kobongan kira-kira wiwit jam 8 bengi. Kobongan kasebut diweruhi dening pengendara motor sing mandheg ing lampu abang. Sing numpak motor banjur ngabari pengendara motor liyane lan bengok-bengok.

Sawise iku, warga ngontak pemadam kebakaran. Geni kasebut diduga asale saka bledosan trafo milik salah sawijining toko emas. Geni kasebut nyebar ing saindhenging wilayah amarga bahan bangunan sing dominan yaiku kayu. Pemadam kebakaran kasil mateni geni sawise masang 5 mobil. Amarga wilayah sing gedhe, geni bisa dipateni sawise 5 jam.

Kedadeyan sing kedadeyan ing wayah wengi ora nyebabake korban jiwa, nanging kerugian toko kasebut kira-kira nganti atusan yuta. Sauntara kuwi, kegiatan pasar bakal dipindhah menyang pasar kewan ing lingkungan 10, Desa Ngunut sinambi ngenteni renovasi pasar.

Artinya:

Kebakaran

Ngunut- kebakaran hebat terjadi di salah satu kawasan pasar yang ada di Kecamatan Ngunut. Kebakaran ini menghanguskan beberapa toko emas yang berdempetan dan beberapa kios pasar. Kebakaran terjadi pada Jumat malam.

Kebakaran diperkirakan terjadi mulai dari pukul 8 malam. Kebakaran diketahui oleh salah satu pengendara motor yang sedang berhenti di lampu merah. Pengendara motor ini lalu memberitahu pengendara motor lain dan berteriak-teriak.

Setelah itu, warga menghubungi dinas pemadam kebakaran. Api diduga berasal dari meledaknya trafo milik salah satu toko emas. Api menjalar keseluruh area karena material nangunan yang dominan kayu. Pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah mengerahkan 5 unit mobil. Karena luasnya area api dapat dipadamkan setelah 5 jam.

Kejadian yang terjadi pada malam hari tidak menelan korban, namun kerugian toko diperkirakan mencapai ratusan juta. Untuk sementara waktu aktivitas pasar akan dipindah ke pasar hewan yang ada di lingkungan 10, Desa Ngunut sambil menunggu renovasi pasar.

Teks berita bahasa Jawa 15.

Penyerahan Beasiswa.

Beasiswa BUMN kasebut dipasrahake dening Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura III, Dr. Laurensius Manurung, marang 27 mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

Beasiswa BUMN kanggo pendhidhikan kasebut kanthi simbolis dipasrahake marang para mahasiswa, disekseni dening Direktur Kemahasiswaan Drs. Haryanto, M.Sc., ing Ruang Rapat I Kantor Pusat UGM.

Drs. Haryanto, M.Sc., Direktur Kemahasiswaan UGM, ngaturake matur nuwun marang BUMN sing peduli sing wis menehi dana beasiswa marang mahasiswa UGM, Setu (3/12).

Kanthi pambiyantu iki diajab bisa ningkatake prestasi siswa. Saliyane nampa beasiswa saka BUMN Cares for Education, UGM uga wis kelola sekitar 60 beasiswa saka 50 sumber beasiswa.

Gunggunge beasiswa sing dikelola UGM yaiku Rp 30 milyar lan saben taun diwenehake marang sangang ewu mahasiswa. Ing kalodhangan kuwi, Haryanto uga menehi pitutur marang para penerima beasiswa supaya terus ngundhakake prestasine.

“Kanggo para penerima beasiswa, muga-muga bisa nggayuh luwih akeh amarga pendhidhikan minangka investasi kanggo masa depan,” ujare.

Artinya:

Penyerahan Beasiswa.

Beasiswa BUMN diserahkan oleh Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura III, Dr. Laurensius Manurung, kepada 27 mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

Beasiswa BUMN peduli pendidikan diserahkan secara simbolis kepada mahasiswa dengan disaksikan oleh Direktur Kemahasiswaan UGM, Drs. Haryanto, M.Si., di Ruang Sidang I Kantor Pusat UGM.

Drs. Haryanto, M.Si., Direktur Kemahasiswaan UGM, menyampaikan terima kasih kepada BUMN peduli yang tela memberikan bantuan dana beasiswa kepada mahasiswa UGM, Sabtu (3/12).

Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Di samping menerima beasiswa BUMN Peduli Pendidikan, UGM juga telah mengelola sekitar 60 macam beasiswa yang berasal dari 50 sumber beasiswa.

Total beasiswa yang dikelola oleh UGM yaitu sebesar Rp 30 miliar dengan diberikan kepada sembilan ribu mahasiswa setiap tahunnya. Dalam kesempatan itu, Haryanto juga berpesan kepada mahasiswa penerima beasiswa untuk terus bisa meningkatkan prestasinya.

“Bagi para mahasiswa penerima beasiswa, saya berharap kalian lebih bisa berprestasi karena pendidikan adalah sebuah investasi masa depan,” katanya.