Brilio.net - Sudah menjadi kewajiban orangtua untuk memberikan nama yang baik pada anaknya. Sebagai identitas seorang muslim, biasanya para orangtua akan memilih nama anak yang bernuansa Islam. Tidak hanya yang menggunakan bahasa Arab, inspirasi nama juga bisa datang dari mana saja.

Salah satunya berasal dari nama-nama sahabat Nabi. Selain memiliki makna yang baik, memberi nama menggunakan nama sahabat Nabi juga sebagai bentuk harapan agar kelak sang anak bisa seperti mereka. Baik dalam hal keimanan, ketaatan, dan keimanannya terhadap Allah.

Nah, jika kamu tertarik untuk menamakan bayi laki-laki menggunakan nama sahabat Nabi, artikel berikut mungkin bisa menjadi tambahan referensi. Dihimpun brilio.net dari berbagai sumber, Rabu(15/1), berikut lima puluh nama bayi laki-laki terinspirasi dari sahabat Nabi.

Nama bayi laki-laki terinspirasi dari sahabat Nabi abjad A-H.

1. Abu Dzar Al-Ghifari: Tokoh gerakan hidup.

Loading...

2. Abdullah bin Umar: Tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.

3. Abdullah bin Mas'ud: Yang pertama kali mengumandangkan Alquran dengan suara merdu.

4. Ammar bin Yasir: Seorang tokoh penghuni surga.

5. Abu Ubaidah ibnul Jarrah: Orang kepercayaan ummat.

6. Abdullah ibnu Rawahah: Yang bersemboyan 'wahai diri jika kau tidak gugur di medan juang kau tetap akan mati walau di atas ranjang'.

7. Abu Darda: Ahli hikmat dan budiman.

8. Abu Ayyub al-Anshari: Pejuang di waktu senang atau susah.

9. Abdurrahman bin Abi Bakar: pahlawan sampai akhir hayat.

10. Abdurrahman bin Auf: Kaya raya, harta yang berdatangan.

11. Abu Jabir Abdullah bin Amr: Seseorang yang di naungi malaikat.

12. Abdullah bin Amr bin Ash: Tekun beribadah dan bertaubat.

13. Abu Shufyan bin Harits: Habis gelap terbitlah terang.

14. Abbad bin Bisyir: Disertai cahaya Allah.

15. Amr bin Ash: Pembebas Mesir dari pasukan Romawi.

16. Abbas bin Abdul Muthalib: Pengurus air minum Mekkah dan Madinah.

17. Abu Musa al Asy'ari: Nama shabat Nabi.

18. Bilal bin Rabah: Muadzin pertama, lambang persamaan derajat manusia.

19. Habib bin Zaid: Lambang cinta kasih dan pengorbanan.

20. Hudzaifah ibnul Yaman: Seteru kemunafikan, kawan keterbukaan.

21. Hamzah bin Abdul Mutthalib: Singa Allah dan panglima syuhada.

Nama bayi laki-laki terinspirasi dari sahabat Nabi abjad J-S.

22. Imran bin Husain: Menyerupai malaikat

23. Jafar bin Abi Thalib: Jasmani maupun perangainya mirip Rasulullah.

24. Khalid bin Walid: Pedang Allah yang selalu waspada

25. Khabbab bin Arats: Guru besar dalam berqurban.

26. Muadz bin Jabal: Cendekiawan muslim yang paling tahu mana yang halal dan mana yang haram.

27. Miqdad bin Amr: Pelopor barisan berkuda dan ahli filsafat.

28. Mushab bin Umair: Duta Islam pertama dan bapak Tauhid.

29. Salman al-Farisi: Pencari kebenaran.

30. Saad bin Abi Waqqash: Singa yang menyembunyikan kukunya.

31. Shuhaib bin Sinan: Pedagang yang selalu mendapat laba.

32. Said bin Amir: Pemilik kebesaran di balik kesederhanaan.

33. Saad bin Ubadah: Pembawa bendera Anshar.

34. Salamah bin al Akwa: Pahlawan pasukan jalan kaki.

35. Suheil bin Amar: Terbebas, kumpulan pahlawan.

36. Salim Maula Abu Hudzaifah: Sebaik-baik pemikul Alquran.

Nama bayi laki-laki terinspirasi dari sahabat Nabi abjad T-Z

37. Thufeil bin Amr ad Dausi: Pemilik suatu fitrah yang cerdas.

38. Thalhah bin Ubaidillah: Pahlawan perang Uhud.

39. Usaid bin Hudhair: Pahlawan hari Saqifah.

40. Ubai bin Ka'ab: Ilmu yang tercapai.

41. Usamah bin Zaid: Putra kesayangan.

42. Umeir bin Sa'ad: Tokoh yang tiada duanya.

43. Umeir bin Wahab: Jagoan Quraisy yang terbaik.

44. Utsman bin Mazhun: Yang pernah mengabaikan kesenangan hidup duniawi.

45. Ubadah bin Shamit: Tokoh yang gigih menentang keburukan.

46. Zaid bin Haritsah: Tak ada orang yang lebih dicintainya daripada Rasulullah.

47. Zaid ibnul Khatthab: Rajawali pertempuran Yamamah.

48. Zubair bin Awwam: Pembela Rasullulah.

49. Zaid bin Tsabit: Penghimpun Alquran.

50. Zaid bin Arqam: Sahabat Rasul yang memeluk Islam di usia muda dan masih anak-anak.

Reporter: Deta Jauda Najmah